ATRIA.SK | Internetový veľkoobchod

solárny systém

Solárny systém je forma využívania a premeny solárnej energie v prospech prevádzky budovy.

Solárne systémy delíme z hľadiska využívania solárnej energie:

  • Pasívne(priame) solárne systémy
  • Aktívne(nepriame) solárne systémy
  • Hybridné(kombinované) solárne systémy

           

                                                                                                      

 

Pasívne(priame) solárne systémy

Spočívajú vo využívaní slnečného žiarenia na vyhrievanie alebo ochladzovanie miestnosti. Väčšinou fungujú na princípe premeny viditeľného - svetelného slnečného žiarenia po jeho dopade na povrchy stien, podláh (absorbér) na dlhovlnné infračervené - tepelné žiarenie(fototermická premena). Základom využitia slnečnej energie, je zodpovedajúci architektonicko - ekologický koncept(stratégia ziskov energie z prostredia kontroly dopadajúceho žiarenia).To znamená vhodné umiestnenie a orientácia objektu v teréne, faktor tvaru, presklenie priečelí, usporiadanie vnútorných priestorov, teplotechnické vlastnosti stavebných materiálov atď.

Aktívne(nepriame) solárne systémy

Využívajú technické zariadenia, ktoré zachytávajú, akumulujú a odovzdávajú teplo, resp. elektrickú energiu získanú zo solárnej energie. Tento proces prebieha nasledovným spôsobom: slnečné lúče dopadajú na zbernú plochu, sú pohlcované absorpčnou plochou, ktorú môže tvoriť napr. systém rúrok. Táto plocha teplo odovzdáva do zásobníka pomocou teplonosného média. Odtiaľ sa teplo odoberá priamo na vyukurovanie interiérov. Podľa druhu teplonosného média rozoznávame:

  • Vzduchový zberač
  • Kvapalinový zberač

Teplovzdušné helioenergetické systémy

Na prenos tepla slúži vzduch. Teplý vzduch vedieme potrubím do zásobníku tepla, ktorým býva drobné kamenivo, štrk alebo betónové bloky, umiestnené v izolovanom obale. Teplý vzduch sa zo zásobníka vháňa do jednotlivých miestností pomocou ventilátorov. Nevýhodou tohto systému je, že sa môže využívať len na vykurovanie teplovzdušnými vykurovacími sústavami.

Kvapalinové helioenergetické systémy

Sú omnoho výhodnejšie ako teplovzdušné, pretože majú vyššiu akumulačnú schopnosť a možno ich využiť aj na vykurovanie, aj na prípravu TÚV (teplej úžitkovej vody). Teplo z kolektora sa odvádza pomocou teplonosného média do zásobníka inštalačnými rozvodmi. Ako teplonosné médium sa najčastejšie využíva voda, oleje a nemrznúce zmesi.

Fotovoltické helioenergetické systémy

Zachytená solárna energia sa premieňa priamo na elektrický prúd. Absorpčnú plochu tvoria solárne články (najčastejšie z kremíku), ktoré slnečné svetlo nabíja elektrickým nábojom. 100cm2 solárneho článku vyprodukuje 1,5W. Účinnosť týchto systémov je rôzna, pohybuje sa v rozmedzí 4 - 28% z celkového množstva dopadajúceho žiarenia.

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.