ATRIA.SK | Internetový veľkoobchod

elektrický prúd

Elektrický prúd (názov podľa slovenského prekladu SI; iné názvy: intenzita elektrického prúdu, prúdová intenzita, intenzita prúdu, veľkosť (elektrického) prúdu) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo elektrického náboja, ktorý prejde prierezom vodiča za jednotku času. Smer elektrického prúdu sa delí na: 1. skutočný a 2. dohodnutý. Skutočný smer elektrického prúdu je daný od '−' póla zdroja k '+' póla zdroja. Dohodnutý smer elektrického prúdu je opačný.

  • Značka: I
  • Základná jednotka: ampér, značka A
  • Ďalšie používané jednotky: miliampér mA, mikroampér µA
  • Vzorec: {\displaystyle I={Q \over t}}, kde Q je elektrický náboj, t je čas

{\displaystyle I={U \over R}}, kde U je napätie a R je odpor

Elektrický prúd pripadajúci na plochu sa volá plošná hustota elektrického prúdu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.