ATRIA.SK | Internetový veľkoobchod

závit

Závit je technický prvok strojných súčiastok, ktorého tvar je definovaný závitovou plochou. Plocha vzniká navinutím profilu na valec pozdĺž skrutkovice pri definovanom stúpaní.

Závit môže byť:

 • Pravý (obvyklý)
 • Ľavý
 • Jednochodý
 • Viacchodý
 • Rezaný
 • Tvárnený (valcovaný)

Názvoslovie

 • Závitová plocha - plocha, ktorá vznikla pohybom profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje skrutkovicu, pričom osový posun na jednu otáčku je rovný kolmému priemetu profilu závitu do osi, alebo násobku tejto dĺžky celým číslom.
 • Skrutkovica - čiara, ktorú vytvorí bod pri rovnomernom otáčaní okolo pevnej osi a súčasnom rovnomerne v jej smere posúva.
 • Profil závitu - myslená krivka (lomená čiara), ktorá je obmedzená dvoma rovnako vzdialenými bodmi ležiacimi na rovnobežke s osou závitu. Jej vrcholy sú obvykle skosené alebo zaoblené.

Delenie závitov podľa profilu a stúpania

Metrický závit (M), vrcholový uhol 60°

  • Jemný metrický závit
 • Whitworthov závit (W), vrcholový uhol 55°, rozmery sa udávajú v palcoch (inch), zavedené Whitworthom 1841
  • Whithworthov závit s vrcholovou vôľou
 • Rúrkový závit (G), vrcholový uhol 55°, rozmery v palcoch, používané inštalatérmi
  • Rúrkový závit kužeľový (G kon), (zavedený Whitworthom 1841)
 • Oblý závit (Rd), používa sa napr. u spojovacích tiahel vagónov
 • Edisonov závit (E), používa sa napr. pri žiarovkách
 • Lichobežníkový závit rovnoramenný (Tr) vrcholový uhol 30° (v USA 29°) alebo aj trapézový, používa sa pri obrábacích strojoch
  • Lichobežníkový závit nerovnoramenný (S)
 • Pancierový závit (Pg), vrcholový uhol 80°, používa sa pri káblových prechodkach
 • Plochý závit - prierezom závitu je štvorec
 • Loewenherzov závit - vrcholový uhol 53°8' - používaný v Nemecku v 19. storočí, vrcholový úhol zodpovedá rovnostrannému trojuholníku s výškou rovnou podstave.
 • Sellersov závit - používaný do začiatku 20. storočia v USA
 • Americký hrubý závit (zavedený 1922)
 • Americký jemný závit ASME - (zavedený 1907)
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.