ATRIA.SK | Internetový veľkoobchod

Tepelný výmenník

Výmenník tepla či teplý výmenník je zariadenie slúžiace na výmenu energie medzi sústavami a objekty majúcimi rôzne parametre. Výmenníkové stanice sú súčasťou areálov tovární či sídlisk.

Zaisťujú distribúciu tepla pre vykurovanie jednotlivých objektov a ohrev teplej vody. Malý výmenník tepla je radiátor ústredného alebo etážového kúrenia predávajúce teplo z teplovodného nízkotlakového okruhu do prostredia bytu, ktorý obsahuje vzduch.

Výmenníky sa delia do dvoch skupín - bez zmeny fázy alebo so zmenou fázy. Podľa konštrukcie vykurovacej plochy sa používajú doskové alebo rúrkové. V domácnostiach sú tepelné výmenníky vo vykurovacích sústavách, v chladničkách aj klimatizačných jednotkách, tiež v automobiloch s chladičom motora a výmenníkom pre vykurovanie kabíny alebo na ohrev vody v bazéne Výmenníky tepla sa delia podľa konštrukcie na rekuperačné, regeneračné a zmiešavacie. 

 

Výmenník sa obvykle počíta a zapája ako protiprúd. Pri takomto zapojení má oveľa väčšiu účinnosť ako pri zapojení ako súprúd. Ak je výmenník vysoký, potom sa teplo odovzdáva po dlhej dĺžke a vďaka zapojeniu do protiprúdu možno dosiahnuť veľké priblíženie teplôt primár-vstup voči sekundár-výstup. Vysoký výmenník tiež kladie väčší odpor a bude potrebné silnejšie čerpadlo pre prekonanie tlakových strát. 

Tlakové straty možno znížiť pridaním počtu dosiek: zdvojnásobenie počtu dosiek znížia tlakové straty na štvrtinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.