ATRIA.SK | Internetový veľkoobchod

regulátor

Regulátor je zariadenie, ktoré sa stará, aby daný systém automaticky pracoval a fungoval v požadovanom rozsahu hodnôt. Riadeným systémom môže byť napríklad  motor, elektromotr, vykurovanie, klimatizácia chemický proces atď.

Sledovaný parameter sa odčíta senzorom  a regulátor vypočíta riadiaci zásah tak, aby tento parameter upravil na nami žiadanú hodnotu.

Regulátor je navrhovaný tak, aby po určitom čase bola regulačná odchýlka nulová (alebo veľmi malá).

  • Regulačná odchýlka – predstavuje rozdiel želanej hodnoty regulovaného parametra a jeho nameranej hodnoty.
  • Spätná väzba – spätná väzba nastáva, keď je vstup do systému ovplyvňovaný jeho výstupom. Spätná väzba môže byť kladná alebo záporná. O zápornej spätnej väzbe hovoríme, keď sa Y(s) odpočítava od S(s).
  • Riadiaci zásah – je hodnota alebo vektor hodnôt, ktorú regulátor vypočítava a posiela do systému (napríklad riadiace napätie, otvorenie ventilu, atď.).
  • Želaná hodnota – hodnota, ktorú má riadený parameter dosiahnuť napr. teplota v miestnosti
  • Riadenie na želanú hodnotu – je vhodné ak často meníme želanú hodnotu
  • Riadenie na poruchu – ak želanú hodnotu dlhodobo nemeníme, ale zato v systéme vystupujú poruchy.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.