ATRIA.SK | Internetový veľkoobchod

regulácia

Regulácia alebo regulovanie môže byť:

  • všeobecne: riadený zásah, úprava, usmernenie
  • v biológii: súbor fyziologických procesov udržiavajúcich stálosť vnútorného prostredia organizmu (teplota, tlak, voda a pod.), pozri regulácia (biológia)
  • v technike: udržiavanie nameraných hodnôt určitej veličiny podľa daných podmienok, pozri regulácia (technika)
  • v kybernetike: udržiavanie určitej veličiny na hodnote približne stálej alebo meniacej sa podľa daného programu, pozri regulácia (kybernetika)
  • v ekonomike: usmerňovanie hospodárskej činnosti súkromného sektora štátom (napr. regulácia cien), pozri regulácia (ekonomika)
  • v stavebníctve: stavebné úpravy vodných tokov a ich brehov, pozri regulácia vodných tokov
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.