ATRIA.SK | Internetový veľkoobchod

kondenzačný kotol

Je to kotol, ktorý využíva tzv. režim kondenzácie vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Kondenzačný kotol využíva aj teplo obsiahnuté v spalinách, ktoré by inak odišlo komínom von. Ak znížime teplotu spalín v kotle pod rosný bod (tzv. bod kondenzácie), uvoľní sa vo výmenníku kotla skupenské teplo kondenzácie vodnej pary.

Kondenzačný kotol nie je žiadne perpetuum mobile ani nevysvetliteľná technológia. Je to výsledok požiadavky na čo najvyššiu účinnosť pri spaľovaní plynu. Nekondenzačná technika odchádza do histórie a na priame spaľovanie plynu je dnes najbežnejší kondenzačný kotol. Aby ste lepšie porozumeli ako funguje, uvádzame základné fakty. 

 

 

Označenie kotla ako „kondenzačný“ vychádza z kondenzácie (zrážania) vodnej pary zo spalín. Pri spaľovaní zemného plynu so vzduchom obsahujú spaliny dve hlavné zložky: CO2 a vodu.

Voda je v spalinách obsiahnutá vo forme vodnej pary. V minulosti sa táto vodná para nedala využiť, a preto bola bez úžitku odvádzaná komínom do ovzdušia. Teplota spalín sa pohybovala od 120 do 180 °C.

Stúpajúca cena paliva vytvárala tlak na čo najvyššiu účinnosť pri spaľovaní plynu.

Logickým krokom bolo teda využitie práve tejto vodnej pary zo spalín.

 

 

To sa dosiahlo konštrukčnými zmenami kotla, a to hlavne: 

  •  – prispôsobením horáka a výmenníka tak, aby sa priamo v spaľovacom priestore mohla nachádzať voda,
  •  – pripojením spaľovacej komory cez sifón na kanalizáciu pre odvedenie kondenzátu,
  •  – úpravou komínovej časti pre prítomnosť vody.

Takto vznikol kondenzačný kotol. Teplota spalín klesla na hodnoty od 40 do 65 °C.

Celková účinnosť kotla sa zvýšila týmito zložkami:

Teplo získané kondenzáciou 11% + Znížením teploty spalín 7% = zvýšenie účinnosti o 18%.

 

V minulosti sa s energiou kondenzátu nepočítalo, a preto z matematického hľadiska dnes vychádza účinnosť kotla až 108%. Avšak ak o celej energii obsiahnutej v zemnom plyne uvažujeme fyzikálne, je účinnosť kondenzačného kotla 98%. Na celkovú účinnosť má vplyv aj správna montáž, o ktorej si prečítajte viac v článku.

 

Na prvý pohľad je vyhotovenie klasického a kondenzačného kotla u mnohých výrobcov úplne rovnaké. Neskúsený zákazník nespozná rozdiel.

Prvým rozdielom je ale cena. Kondenzačný kotol je kvôli svojej konštrukcii drahší ako jednoduchý atmosférický kotol.

 

Druhý rozdiel je už spomínaný odvod kondenzátu (zvyčajne hadičkou z kotla v spodnej časti). Tretím rozdielom je vyhotovenie komína, kde je pri kondenzačnom kotle použitá plastová polypropylénová rúrka. Kondenzačný kotol má vždy ventilátor, pretože teplota spalín je nízka a komín by nemal dostatočný ťah.

 

Ventilátory sa ale montujú aj do klasických kotlov, tzv. turbo. Taktiež slúžia na prekonanie odporu komínovej časti. Preto sa netreba dať zlákať nízkou cenou klasického turbo kotla, prevádzkové náklady už za pár rokov „vrátia“ rozdiel ceny.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.